Vi på Sign Production arbetar alltid med ett aktivt miljöarbete för att minska den negativa påverkan av miljön.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer på miljöpåverkan vid tillverkning, transport och återvinning av produkter.

Delar av vår miljöpolicy

  • Aktivt materialval
  • Aktivt arbete för minskning av spillmaterial
  • Miljövänligt emballage och effektiva transporter
  • Aktivt arbete för att överföra all kommunikation till digital
  • Miljöanpassade fordon

Vi har avtal med SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) och LANTZ (Lantz Järn & Metall AB) för all vår avfallshantering.