A-formaten
Standardiserad formatserie för papper, t ex A3, A4, A5 osv.

Acrobat Reader
Gratisprogram från Adobe för att läsa pdf-filer (hämtas från www.adobe.com).

ALG 02
Allmänna Leveransvillkor för Grafiska prestationer. Standardavtal mellan beställare och leverantör inom den grafiska branschen.

Approval
Digitalt förprovtryckssystem från Kodak.

Arkivbeständighet
Ett mått på livslängd och hållbarhet hos ett papper.

Arkoffset
Offsettryck där tryckpressen matas med pappersark till skillnad från rulloffset, där tryckpressen matas med papper på rulle.

B
Bestruket papper
Papper vars yta jämnats ut med en särskild beläggning för att erhålla goda tryckegenskaper.

Bigning
När man gör en vikmarkering, big, för att underlätta falsning eller vikning av styva
eller tjocka papper.

Bildbehandling
Att skapa, bearbeta, förändra eller retuschera bilder i datorn.

Bildupplösning
Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild. En bild lämplig för offsettryck ska
t ex ha en upplösning på 300 dpi i det format den ska tryckas i.

Bindning
Att sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, genom t ex klammerhäftning eller limhäftning.

Blanks
Förtryckta ark, även kallat stomtryck, t ex brevpapper med förtryckt logotyp och brevfot, där man i efterhand kan trycka till mer text eller bild.

Bulk
Beskriver hur voluminöst ett papper är, mäts i m3/g.

C

Chromalin Chroma
Kemiskt förprovtryck från Dupont. ?Chroma? används ofta lite slarvigt som benämning för kemiska förprovtryck i allmänhet.

CMYK
Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key-colour (svart) är ett kulörsystem som används t ex vid fyrfärgstryck och i färgskrivare. För att kunna återges korrekt i fyrfärgstryck måste en färg anges med rätt blandning och en digital bild vara sparad i CMYK-läge.

CTP
Computer To Plate, dator till plåt, en teknik för att sätta/skriva ut tryckplåt i en sättare direkt från datorn istället för att gå via grafisk film.

D
Dekorfärger
Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis Pantone-systemet (PMS). Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept.

Digitalt förprovtryck
Digitala förprovtryck görs från de datafiler som man sedan ska trycka ifrån. Skrivs ut på högkvalitativa färgskrivare.

Digitalt tryck
Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare.

Djuptryck
En direkt tryckmetod där de tryckande ytorna är uppbyggda av rasterkoppar som ligger nedsänkta i tryckcylindern av koppar och fylls med färg. Lämpar sig bäst för stora upplagor.

Dpi
Dots per inch, antal exponeringspunkter per tum, anger utskriftsupplösningen hos sättare och skrivare.

Dubbelsidigt papper
Ett papper där båda sidor har samma ytegenskaper till skillnad från enkelsidiga papper.

Dummy
Ett provexemplar av t ex en utskjutning, bindning eller färdig trycksak, vanligen handgjord.

Duplex
En gråskalebild som trycks med två tryckfärger istället för en. Om man vill återge finare detaljer i en svart/vit bild eller göra den mjukare använder man duplex. Oftast trycker man då med svart plus en valfri dekorfärg.

E,F
Efterbehandling
Samlingsbegrepp för alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak, t ex skärning, falsning och bindning.

Enkelsidigt papper
Ett papper som har olika ytegenskaper på fram- och baksida, t ex vykort.

EPS
Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer.

Falska uppslag
Ett uppslag mellan två sidor i en trycksak som inte består av ett helt ark (ett s k äkta uppslag), utan utgörs av sidor ur två olika tryckark. Försvårar att bilder placeras tvärs över uppslaget.

Fiberriktning
Beskriver den riktning längs vilken majoriteten av fibrerna i ett papper ligger.

Folder
En trycksak som enbart består av ett falsat ark och alltså saknar bindning.

Fyrfärgsseparation
Att konvertera en digital bild från kulörsystemet RGB till CMYK. Vid fyrfärgsseparationen anpassar man bilden till aktuella tryckegenskaper.

Fyrfärgstryck
Tryckning med de fyra grundkulörerna CMYK ? cyan/blå, magenta/röd, yellow/
gul och key-color/svart.

Förprovtryck
Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Var noga med att kontrollera att alla detaljer och färger är riktiga.

G, H, I
Gemena/Gemener
Små bokstäver, motsats till versaler.

GIF
Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för Internet. Kan innehålla upp till 256 kulörer.

Glättat papper
Papper som har behandlats för att uppnå en glansig yta. Kallas även för gloss.

Grad
Teckenstorlek ? anges i punkter.

Högupplöst bild
Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket lagringsutrymme.

ICC-profil
International Color Consortium. En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck.

Illustrationsprogram
Används för att göra illustrationer. Oftast objektbaserade. Adobe Illustrator är ett sådant program.

J,K
JPEG / JPG

Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat.

Kartong
Kartong är en styv pappersprodukt. Papper vars ytvikt överstiger 170 g/m3 definieras ofta som kartong.

Komprimering
Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil med hjälp av särskilt komprimeringsprogram. Används ofta vid digital transport av filer.

L, M, N
Lackning
En teknik för att få en blank yta på trycksaken, oftast mest en estetisk funktion.

Laminering
Det tryckta arket beläggs med ett skyddande plastskikt ? laminat. Läggs på i en speciell lamineringsutrustning.

Layoutprogram
Behövs för att skapa layouter och färdiga sidor av text och bild, t ex QuarkXpress, InDesign och Adobe PageMaker.

Moiré
Ett rasterfenomen som ger störande mönster i bilder och tonplattor. Motsvarande fenomen uppträder i TV, t ex när man visar en rutig kavaj.

NCS
Natural Color System, ett svenskt kulörsystem. Används mest inom textil- och måleribranschen.

O,P,Q,R
Offsettryck
Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på papperet.

PDF
Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som skapas med programmet Acrobat Distiller.

Perforering
Ett slags rivanvisning. Gör det lättare att riva av exempelvis en talong eller ett svarskort.

Pixel
En digital bild eller en bildskärms minsta visuella beståndsdel. Antalet pixlar per tum beskriver t ex bilders och skärmars upplösning.

PMS-färger
Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio särskilda kulörer. Används främst för dekorfärger i tryck.

Provtryck
Framställs i en tryckpress innan den slutliga upplagan trycks.

Raster
Används för att simulera gråtoner i tryck, vanligen i form av punkter i olika storlek. Rastertätheten beskriver hur ?fint? ett raster är genom att ange antalet rasterlinjer per tum.

RGB
Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar.

Rulloffset
Offsetmetod som matas med papper på rulle till skillnad från arkoffset som matas med pappersark. Används oftast vid stora upplagor.

S,T
Screentryck
Tryckmetod som används för stora format, t ex reklamtavlor och skyltar.

Slutkorrektur

Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur.

Stansning

Att göra hål i en trycksak eller ge den en annan form än rektangulär.

Teckensnitt
Se typsnitt.

TIFF
Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder.

Tilltryckning
När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar.

Triohålning
Den vanliga hålningen som används för svenska pärmar heter triohålning och är inte en internationell standard.

Typsnitt
En uppsättning bokstäver, som kännetecknas av ett speciellt utseende.

Typografi
Att sätta och utforma text.

U..
Upphovsrättslagen
Skyddar alster av andligt skapande, dvs skönlitteratur, texter, handböcker, film, musik, konst m m. För att skyddas av upphovsrättslagen ska verket anses ha en viss unik särprägel, s k verkshöjd, en individualitet och originalitet.

Upplösning
Beskriver informationstätheten i en digital bild. Mäts i dpi eller ppi.

Utfall
Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, dvs fortsätta en bit utanför sidans format, ca 5 mm, i tryckoriginalet.

Versaler
Stora bokstäver i motsats till gemener ? små bokstäver.

Ytvikt
Ett mått på papperets vikt per ytenhet. Mäts i g/m3.

 

Källa: Grafisk kokbok, första upplagan. © Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg 1998. http://www.kapero.se